Kontakt

OPĆI PODACI:

Puni naziv Udruge na hrvatskom jeziku: Udruga Nijemaca i Austrijanaca Sirač

Puni naziv Udruge na njemačkom jeziku: Verein der Deutschen und Österreicher Sirač

 

LOKACIJA:

Sjedište: Sirač, Stjepana Radića 120

Lokacija u kojoj se održavaju aktivnosti: Sirač, Nikole Šubića Zrinskog 3/1 (vatrogasni dom Sirač, I. kat)

 

KONTAKTI:

Predsjednik: Josip Krajcer (098 760 292)

Potpredsjednik: Josip Hamp (099 2650 390)

Tajnik: Marina Župan (098 436 195)

e-mail: udruganijemacaiaustrijanasirac@gmail.com

web: www.unias.hr

Permanent link to this article: https://www.unias.hr/kontakt/