O nama

Udruga Nijemaca i Austrijanaca Sirač osnovana je radi ostvarivanja interesa, ciljeva i potreba građana Republike Hrvatske različitih narodnosti koji imaju zajednički materinji jezik – njemački, a pripadnici su njemačke ili austrijske nacionalne manjine ili su podrijetlom Nijemci li Austrijanci. Utemeljena je 10. veljače 2015. godine sukladno Zakonu o udrugama te je upisana u Registar udruga kod nadležnog ureda državne uprave.

Inicijativa o osnivanju potekla je od činjenice da su na ovom području unazad stotinjak godina došle mnoge obitelji s njemačkih i austrijskih prostora koje su ovdje ostale živjeti i zasnovale svoje potomke. Potomci tih obitelji kroz nekoliko generacija došli su upravo na inicijativu vratiti stare uspomene i običaje upravo kroz rad jedne takve Udruge. Jedni od glavnih inicijatora osnivanja Udruge, Josip Krajcer i Josip Hamp i sami su potomci njemačkih obitelji iz Sirača te su im se javile barem još pedesetak obitelji njemačkih potomaka iz našeg kraja koje podržavaju inicijativu za osnivanjem jedne takve Udruge.

Udruga uspostavlja i razvija odnose s matičnim državama SR Njemačkom i Austrijom te s drugim organizacijama Nijemaca i Austrijanaca i drugih narodnosti njemačkog govornog područja, u zemlji i inozemstvu, a radi očuvanja i unapređenja nacionalnog i kulturnog bića stanovništva njemačkog govornog područja u Republici Hrvatskoj.  Prvenstveno okupljamo građane njemačke i austrijske nacionalne manjine te ostale građane opće populacije u RH koji su ljubitelji njemačke kulture zainteresirani za ostvarenje ciljeva Udruge. Primarno područje djelovanja Udruge su ljudska prava, a glavna djelatnost Udruge su prava nacionalnih manjina.

Ciljevi Udruge su:

  • Očuvanje nacionalnog identiteta Nijemaca i Austrijanaca i drugih narodnosti njemačkog govornog područja;
  • Razvijanje i afirmiranje njemačke kulture, te u vezi s tim poticanje svih oblika kulturnih aktivnosti i stvaralaštva;
  • Pomoć građanima njemačkog govornog područja Republike Hrvatske u ostvarenju prava zagarantiranih zakonima Republike Hrvatske i prava koja proizlaze iz međunarodnih akata, a odnose se i na prava nacionalnih manjina u skladu sa zakonom;
  • Upoznavanje kulturne baštine i tradicija narodnosti njemačkog govornog područja

Djelatnosti koje se provode u cilju ostvarivanja navedenih ciljeva:

  • Okupljanje i organiziranje pripadnika svih narodnosti njemačkog govornog područja te ljubitelja njemačke kulture, zainteresiranih za ostvarivanje ciljeva Udruge kroz njezinu djelatnost na osnovi odredaba Statuta;
  • Upoznavanje i poticanje na učenje njemačkog jezika kao nacionalnog jezika njemačke i austrijske narodnosti i drugih narodnosti njemačkog govornog područja;
  • Organiziranje susreta, sastanaka, savjetovanja i ostalih oblika upoznavanja gospodarstvenika u svrhu stjecanja i razvijanja gospodarske suradnje u skladu sa zakonom
  • Organiziranje drugih znanstvenih, stručnih, kulturnih, umjetničkih simpozija, tribina, predavanja, skupova i manifestacija;
  • Ustrojavanjem knjižnog fonda, brošura, od interesa i značenja za nacionalni identitet Nijemaca i Austrijanaca i drugih narodnosti njemačkog govornog područja;
  • Suradnja s istovrsnim te etničkim i manjinskim udrugama, državnim tijelima i drugim organizacijama u Republici Hrvatskoj, Europi i svijetu, sa svrhom unapređenja međunarodnih odnosa i suradnje.

Predsjedništvo Udruge broji devet članova te je dosada obavljalo niz tehničkih poslova vezanih uz funkcioniranje Udruge, a najveći posao bio je izrada članskih iskaznica u plastificiranom obliku s rednim brojem člana. Stalna zadaća predsjedništva bila je i ostala u edukaciji članstva vezano uz potrebe deklariranja članstva kako bi se temeljem takvog članstva Udruga mogla pojaviti na manjinskim izborima, ali i osigurati si sigurnije financiranje.

Permanent link to this article: https://www.unias.hr/primjer-stranice/